Badiny Jós Ferenc: Káldeától Ister-Gamig II. (puhafedelű)

1500 Ft

A sumir-magyar nyelvazonosság bizonyítékai

Igen ​nagy örömmel adom át ezt a könyvet az olvasóknak és kérem – fogadják szeretettel. Bocsássák meg a benne előforduló nyomtatási hibákat és javítsák ki azokat kegyelmesen. Vegyék tekintetbe, hogy igen nehéz technikai, gazdasági és egészségi körülmények játszottak közre e könyv világra hozatalában, mely – bár sok szakmabeli anyagot tartalmaz – mégsem a „szakemberek” részére készült, hanem a Magyarokank. „A TUDÁS NÉPÉNEK” – függetlenül attól, hogy otthon, vagy idegenben élnek.

A mai marxista rendszerű Magyarország állampolgárai ne lássanak azokban a kifakadásaimban, melyekkel a mai „marxista történelemszemlélet” és „marxista nyelvtudomány” erőszakosan fenntartott dogma-várait döngetem, semmi ellenséges érzületet, „felforgató szándékot”, vagy éppenséggel „politikai állásfoglalást.” Csupán „politikai irányítottság” nélkül élő, de a Hungarológiának nevezett tudományágban szorgalmasan kutató egyetemi tanárnak a felkiáltásai ezek… És csak azért, mert e sorok írója semmiképpen sem tudja megérteni a mai, magyarországi tudományos helyzetet és benne azt, hogy egy haladó szellemű népi-szocialista rendszer lendületében miképpen tud fenntartani és folytatni – a saját népére és társadalmára vonatkozóan – olyan történelemszemléletet és nyelvszármaztatási teóriát, ami a Magyar Népet kizsákmányoló idegen királyságok világi és egyházi feudálkapitalizmusának a terméke és – közismerten – a Magyar Nép ellenségei által, a Magyar Népre erőszakolt kultur-terror szüleménye.

Azt szeretném elérni ezzel a könyvvel, hogy a MAI magyar történelemszemlélet és nyelvtudomány vegye fel munkarendjébe mindazokat a bizonyítékokat, melyek a Magyar népi és nemzeti önbecsülés szolgálatára vannak és az ősi mult igazságai alapján, népi és nemzeti öntudatot termelnek. Semmi másra nem gondolok itt, csak arra, amit a többi, szintén nép-demokratikus rendszerben élő országok – saját magukra vonatkozóan – hirdetnek. És itt – elsősorban – az orosz kutatók kiértékeléseire hivatkozom, akik – szkíta kincsek birtokában – az egész nyugati világ előtt – egy eddig valóban ismeretlen, orosz őstörténelmet tártak fel és azt igen tudatos önbecsüléssel tették.

Az én célom tehát az, hogy édes magyar nyelvünk megbecsülésében egyakaratra hozzam a különböző politikai rendszerek által nevelt és tanított magyarokat.

Szeretném, ha Mindnyájan megértenénk – e könyvből – annak rejtelmes okát is, hogy miért áll a világ „pusztitótüzében” A Magyar Nemzet és a Magyar nyelv. Ennek az Oknak a tudása legyen megértésünk összetartó ereje is… hisz, aki MAGYAR – e tűzből magát kivonni nem tudja, mert az is teljesen mindegy, hogy az „élniakarás” fője Zrínyi, Rákóczi, Kossuth – vagy az elhagyott, magára maradt MAGYAR LÉLEK.

Hozzászólás írása