Rozsnyai Ágnes: A magyarság spirituális gyökerei

3000 Ft

ROZSNYAI ÁGNES Budapesten született, a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát, majd Szegeden és Budapesten volt újságíró. Tanulmányait 1972-től kezdve Németországban és Kaliforniában folytatta. Utána, közel húsz évig, Kölnben rádióriporterként dolgozott.

Mai publikációs munkájának súlypontja az antropozófia.

– Milyen módszerekkel rekonstruálható a régmúlt?

– Lehet-e hagyományaink máig is ismeretlen szellemi vonatkozásait a mai, modem olvasóval megismertetni, aki az intellektualitás uralma miatt nemigen jut közvetlenül az érzéken túli világ képszerű élményeihez?

– Lehet-e népi örökségünk, motívumaink egyes, rejtett üzenetét felszínre hozni?

– Vannak-e és ha igen, melyek a magyarság spirituális gyökerei?

Ezek a kérdések foglalkoztatják a szerzőt, aki a könyvében formakincsünk egyetemes kultúrába ágyazott spirituális távlatait és kozmikus hátterét kívánta megvilágítani.

Könyvében központi helyet kapnak a nőiség, az Anyaistennő misztériumai, aki itt nemcsak a Magyar Nyelvgéniusz jelmezébe öltözötten lép elő, hanem:

– a Boldogasszony alakján keresztül azt is láttatja velünk, hogy az ókori pogány istennők végül miért váltak, miként válhattak a kereszténység Madonnájává?

* * *
„A MAGYARSÁG SPIRITUÁLIS GYÖKEREI” című ezen kiadványt a kötetben nyomon követhető antropozófiai kérdések iránt érdeklődő, azokra válaszokat kereső olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Hozzászólás írása