Dr. Kádár Zoltán: A bizánci művészet első aranykora

500 Ft

Részlet a könyvből: Íme két ellentétes világ – valóban Föld és Ég – hisz az első költemény az Élet szépségét, a szerelmet dicsőíti, – a másik viszont egy sosem látott égi tünemény emberfölötti nagyságát rajongja körül… Valójában pedig mindkettő ugyanannak a költőnek, a VI. századi Agathiash Myrénaioshnak alkotása. A két idézet rávilágít arra, mily ellentétek forrongtak Konstantinápolyban a bomló ókori társadalom és a születőben lévő feudális keresztény középkor találkozópontján.

A kérdés, amelyre a következőkben – csupán lényeges vonásaiban feleletet szeretnénk adni a következő: ez a Janus-arcúság, ez a kettősség csak a bizánci fénykor költészetére jellemző csupán, vagy a művészetek más ágaiban, az építészetben, a képzőművészetekben is megtalálható: vagyis egyrészt a világi élet szépségeinek teljes igenlése – másrészt pedig egy új aszketikus szemlélet uralomra jutása?

Hozzászólás írása