László Ruth: Önismeret-világismeret

500 Ft

ELŐSZÓ

Napjainkban szinte mindenki új utakat keres a megismerésben, a társadalmi szerveződésekben, saját életvitelében. A pszichológia sem kivétel. Bár a lélektan alkalmazása igen széleskörű, – mondjuk az ipari formatervezéstől a politikai tanácsadási mindenhol megtalálható – nem szabad, hogy a mennyiség megtévesszen bennünket, hanem mindenkor azt kell szem előtt tartanunk, ami a pszichológia elsődleges érvényességi köre, ez pedig a lélek, és a lélek funkciója a test és szellem kapcsolatában, valamint a személyiségről való ismeretek használható megformálása.

A pszichológia egyik új útja a holisztika.

Amikor az önismeretről és világismeretről holisztikusan írunk, egy csapdát szeretnénk elkerülni: azt, hogy elméletet alkossunk a holisztikáról és a pszichológiáról, amelyekkel az intellektus könnyen megbirkózik, és hamar azt gondolja, hogy “tudja”, miről van szó, miközben csupán felületes eszmefuttatást gyakorol. A könyv legfontosabb célja: szemléletformálás, a holisztikus világlátás és életérzés kimunkálásának elindítása az olvasóban.

Tematikája és gondolatmenete nem fűződik szorosan a pszichológiatörténetben holisztikusként számontartott szerzők felfogásához és elméletéhez, mint például Goldstein, Angyal vagy Maslow. Tárgyi ismeretek és lexikális tudás nyújtása mellett az élménytanulásra, a fontosabb fogalmak jelentésének egyedi kimunkálására, egyfajta ráhangolódásra helyezi a hangsúlyt, mint például lélek, tudat, személyiség.

Hiszen a Ki vagyok én? nem a megválaszolhatóság értelmében feltett kérdés, és a Gnoti Seauton parancsának sincs receptje, vagy forgatókönyve. “Új” tehát a könyvben a kommunikáció mikéntje, ahogyan és amire irányul. Arra irányítja figyelmünket, ami a legfontosabb az életben: az emberre, és az ember természettel, társadalommal, természetfelettivel való kapcsolatára.

Azt szeretném, ha ezek a gondolatok az olvasóban folytatódnának, hiszen csak így érhetik el céljukat: a lezáratlan tanulási folyamat, vagyis a változás létrehozását. Bízom abban, hogy ez a 12 fejezetre tagolt könyv az önművelésnek és a mindennapokban alkalmazható pszichológiának hasznos kézikönyve lesz.

Ezt segítik az egyes fejezetek összefoglalói, kérdései, a fogalomgyűjtemény és a szakirodalmi utalások.

* * *

Sorozatcím: Holisztikai füzetek – 1997, ragasztott papír, 118 oldal

Hozzászólás írása