Révay József: Ókori író – Mai olvasó

500 Ft

A Partheon-Egyesület tanulmánysorozatának ez a kötete arra a kérdésre keresi a feleletet, hogy érdeklik-e még az ókori írók a mai embert, van-e mondanivalójuk több mint harmadfélezer év messzeségéből a mai kornak is, s megtalálja-e a ma embere műveikben a maga gondolatait, érzéseit, vágyait, nagy kérdéseit. A szerző szemlét tart az egész görög és római irodalom felett, elsősorban nem a kutató szaktudós, hanem a jó cicerone szemével; végigvezeti az olvasót az ókori történetírás, politikai irodaom, szónoklat, filozófia, tudomány, mindennapi élet, szociális kérdés, pogányság és kereszténység labirintusán s mindenütt biztos kézzel rátapint azokra az irodalmi alkotásokra, amelyek ma is korszerűek, érdekesek és nemesítő, nevelő s ösztönző hatással lehetnek a mai olvasóra. Különös érdekessége a könyvnek, hogy a szerző teleszórta idézetekkel, amelyek a görög és római lelket minden elméleti fejtegetésnél jobban feltárják a ma embere előtt. A könyv műfajául Seneca-féle levelek műformáját használta az író, a könyv hangja tehát közvetlen, olyan az egész, mint egy barátságos beszélgetés.

Hozzászólás írása